Seks w prawosławiu

Orthodoxy
Różne religie mają różniące się podejście do seksualności

Wydawać by się mogło, że katolicy, protestanci i prawosławni z racji tego, że są odgałęzieniem tej samej religii mają podobny stosunek do seksualności. Być może zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają sprawy seksu w innych wierzeniach chrześcijańskich. Jeśli interesuje was to zagadnienie, to zachęcam do lektury.

Korzenie
Pomimo wielu wspólnych cech pod względem teologicznym w katolicyzmie i prawosławiu rysują się różnice wobec postaw do seksualności człowieka. Wynika ona z różnych tradycji - rzymskich obecnych w katolicyzmie i greckich w prawosławiu. Na tej już podstawie można wysuwać pewne wnioski, ponieważ antyczni grecy mieli bardzo otwarty stosunek do seksualności.


Kwestia celibatu
Jest to jedna ze znaczących różnic. Jak zapewne wiecie, katoliccy księża obowiązani są celibatem. Natomiast w prawosławiu nie jest on obowiązkowy w stosunku do kapłanów, nazwijmy ich, niższego szczebla. Jedynie biskupi mają ten przymus. Także kapłan w prawosławiu ma możliwość wyboru, czy chce żyć w celibacie, czy też wolałby założyć rodzinę. I wielu z nich decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, a co się z tym często wiąże na prowadzenie życia seksualnego :)

Antykoncepcja?
Kościół prawosławny jest o wiele bardziej liberalny pod względem metod sterowania płodnością niż kościół katolicki. Mianowicie, poza metodami naturalnymi, pozwala on także na stosowanie innych metod, odpowiadających wiernym. Także pomimo tego, iż kościół prawosławny uważany jest za bardziej przywiązany do tradycji i cechujący się większym rygoryzmem w tym wypadku wygląda bardziej liberalnie niż np. katolicyzm.

Na koniec
Można zatem podsumować, że nasi wschodni sąsiedzi są o wiele bardziej wyrozumiali pod względem seksualności w swojej religijności. Także ingerencja duchownych w tę sferę jest mniejsza. Być może dzieje się tak ze względu na własne doświadczenia seksualne, które posiadają osoby konsekrowane. Także, czy ktoś pod wpływem artykułu postanowił przejść na prawosławie? ;) A może macie jakieś ciekawe uwagi?